Panasonic Pro Power (Gold), LR14

Engångsbatteri

Licensnummer: 3001 0005 (301005)
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 001 Engångsbatterier
Kriteriegeneration: 4
Företag: Panasonic Energy Europe N.V.

" Svanenmärkta engångsbatterier har en lång utprovad livstid och uppfyller de hårdaste kraven på innehåll av farliga metaller. Med Svanenmärkta engångsbatterier minskar man därmed mängden miljöfarligt avfall. Det finns även särskilda kriterier för Svanenmärkta laddningsbara batterier. "