Power LR 03-6-14-20-6LR61

Engångsbatteri

Licensnummer: 2001 0018 (201018)
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 001 Engångsbatterier
Kriteriegeneration: 4
Företag: MYTRA AS

" Svanenmärkta engångsbatterier har en lång utprovad livstid och uppfyller de hårdaste kraven på innehåll av farliga metaller. Med Svanenmärkta engångsbatterier minskar man därmed mängden miljöfarligt avfall. Det finns även särskilda kriterier för Svanenmärkta laddningsbara batterier. "