Swedbank Robur Fonder AB

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Vi grundades 1967 och var först med att erbjuda bankanknutna fonder på bred front till svenska folket. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor, varav nästan 300 miljarder i diskretionär förvaltning och har cirka 400 miljarder kronor investerade utifrån någon form av särskilda hållbarhetskriterier. Allt vårt förvaltade kapital omfattas dock av vårt åtagande som ansvarstagande kapitalförvaltare.

Karta