219 ECOMAX Wax, 25 kg

Vax och polish

Licensnummer: 5013 0101
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 013 Bil- och båtvårdsprodukter
Kriteriegeneration: 5
Företag: KAW Kiehl KG

" Svanenmärkta bilvårdsmedel och båtvårdsmedel innehåller ämnen som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Svanen ställer stränga hälso- och miljökrav på de kemikalier som ingår i produkterna. Eftersom denna typ av produkter leds ut i vattenmiljön är det viktigt att de lätt bryts ned och inte är giftiga. Det är också viktigt att Svanenmärkta bil- eller båtvårdsmedel är lika bra eller bättre än andra konkurrerande produkter, därför finns det krav på produkternas funktion. "