Sebra Top to Toe Wash, 500 ml

Hårvård för barn

Licensnummer: 5090 0003
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 090 Kosmetiska produkter
Kriteriegeneration: 3
Företag: Allison A/S

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "