Heatwood Thermowood-D Gran

För användning ovan mark.

Hållbart virke

Licensnummer: 3086 0002
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 086 Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk
Kriteriegeneration: 2
Företag: Heatwood AB

" Svanenmärkt hållbart/beständigt trävirke är ett alternativ till virke som impregnerats på traditionellt sätt, och kännetecknas av att: inga tungmetaller eller biocider har tillsatts virket inte ger upphov till problem i avfallsfasen virket är producerat från hållbart skogsbruk virket har tillräcklig biologisk hållbarhet  "