21000 DUNES Cognac

Metervara, skinn och läder

Licensnummer: 5039 0060
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 039 Textilier, skinn och läder
Kriteriegeneration: 4
Företag: Sørensen Læder A/S

" Svanens krav täcker alla steg i textilproduktionen – inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling. Svanenmärkta textiler ska bl.a. uppfylla dessa krav: * Textilierna skal möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. * Flera kända färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna. * De får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen. * Det ställs också krav på färgäkthet och dimensionsändring samt på arbetsvillkor vid produktion.  "