Skandia Sverige Hållbar

Fonden har ett hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen, genmodifierade grödor samt genererar kraft från fossila bränslen eller uran. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Skandia Sverige Hållbar investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Karta

Aktiefond

Licensnummer: 3101 0013
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 101 Fonder
Kriteriegeneration: 1
Mer om Skandia Fonder AB

" Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv. "