141006-645 Cottover Piquet Man, Green, S-4XL är miljömärkt med Svanen - Svanen.se

141006-645 Cottover Piquet Man, Green, S-4XL

Övriga kläder

Licensnummer: 3039 0034
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 039 Textilier, skinn och läder
Kriteriegeneration: 4
Företag: New Wave Group AB

" Svanens krav täcker alla steg i textilproduktionen – inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling. Svanenmärkta textiler ska bl.a. uppfylla dessa krav: * Textilierna skal möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö. * Flera kända färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna. * De får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen. * Det ställs också krav på färgäkthet och dimensionsändring samt på arbetsvillkor vid produktion.  "