Fits, Mellemlaegspapir, 500 ark, 14,5 x 12 cm

Smörgåspapper

Licensnummer: 3049 0013
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 049 Fettäta papper
Kriteriegeneration: 4
Företag: ITS bv

" Svanenmärkta bakplåtspapper tillhör de som har minst miljöbelastande inverkan på marknaden. Svanen ställer krav på att de ska innehålla råvaror från certifierade skogsbruk, de ska ha låg energiförbrukning vid produktion, användningen av miljöfarliga kemikalier ska vara begränsad och luftutsläppen ska vara låga. "