Moelven Thermowood

Hållbart virke

Licensnummer: 5086 0003
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 086 Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk
Kriteriegeneration: 2
Företag: Moelven Danmark A/S

" Svanenmärkt hållbart/beständigt trävirke är ett alternativ till virke som impregnerats på traditionellt sätt, och kännetecknas av att: inga tungmetaller eller biocider har tillsatts virket inte ger upphov till problem i avfallsfasen virket är producerat från hållbart skogsbruk virket har tillräcklig biologisk hållbarhet  "