BCB AB Br. Carlssons Boktryckeri

Böcker, Kataloger, Reklamtrycksaker, Årsredovisningar.

Karta

Tryckeri

Licensnummer: 3041 0537
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 041 Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter
Kriteriegeneration: 5
Mer om BCB AB Br. Carlssons Boktryckeri

" Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ och få en mer hälsosam arbetsplats. "