12-094 Microfibermopp Dynamic 40cm - Micro och bomullsmopp, mixad.

Mikrofibermopp

Licensnummer: 3083 0032
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 083 Städprodukter med mikrofiber
Kriteriegeneration: 2
Företag: Ciroc AB

" Svanenmärkta städprodukter, med mikrofiber, för konsumenter och professionella användare hör till de minst miljöbelastande inom sitt område. Produkterna uppfyller stränga krav på ingående material, miljö- och hälsoegenskaper samt krav på kvalitet och effektivitet. Svanenmärkta städprodukter, med mikrofiber, för konsumenter och professionella användare: har en hög rengöringseffekt utan bruk av rengöringskemikalier är hållbara (vilket ger en lång livslängd) har ett begränsat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen bidrar till lägre utsläpp till luft och vatten är skonsamma mot underlag/ytan som städas  "