Abena Wet Wipes, 80 pcs 6598

Våtservett för barn

Licensnummer: 3090 0023 (390023)
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 090 Kosmetiska produkter
Kriteriegeneration: 2
Företag: K. Ungh AB

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "