Boys Natural Hair Wax, 100 ml

Hårvård för barn

Licensnummer: 5090 0121
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 090 Kosmetiska produkter
Kriteriegeneration: 2
Företag: Persano Group A/S

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "