Cillit Bang Power Cleaner Fett & Golv Frech force 1, l

Allrengöringsmedel

Licensnummer: 5026 0182
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 026 Rengöringsmedel
Kriteriegeneration: 5
Företag: Reckitt Benckiser Nordic A/S

" Med Svanenmärkta rengöringsmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastningen från förpackningar. "