Ingredien Hair Snap – Leave in Conditioner, 150 ml MP

Balsam

Licensnummer: 5090 0174
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 090 Kosmetiska produkter
Kriteriegeneration: 2
Företag: Hair Team Company ApS

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "