ELW Balsam (up), 200 ml

Balsam

Licensnummer: 5090 0002
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 090 Kosmetiska produkter
Kriteriegeneration: 3
Företag: DermaPharm A/S

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "