PK Produkter AB

PK Produkter är en ledande leverantör av produkter och kunskap för hållbar miljösäkerhet inom vätskehantering och spillskydd samt hantering och lagring av miljöfarliga ämnen. I vårt sortiment ingår även förbrukningsvaror såsom torkprodukter, avfettningsmedel och emballage. Vår kompetenta personal guidar dig som kund till rätt lösning och produktval. Kontakta oss för rådgivning och inköp.

Läs PK Produkters miljöpolicy

Karta