Kategorier

Svanen utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor. Läs mer om Svanens kriterieutveckling.

Saknar du kriterier för din produkt? Skicka oss gärna ett förslag om du tycker att det borde gå att Svanenmärka fler produktgrupper.