Ni tar miljöansvar

Ert företag erbjuder Svanenmärkta tjänster inom textilservice. Det betyder att ni har en helhetssyn på ert miljöarbete och att ni har klarat Svanens tuffa krav för textilservice.

När ni väl har fått er Svanenlicens återstår några uppgifter; att se till att era kunder får reda på ert goda miljöarbete samt att upprätthålla Svanens krav.

På följande sidor kan ni också  läsa mer om hur ni marknadsför er Svan.

Omprövning:

En ny kriterieversion för Svanenmärkta tvätterier / textilservice har beslutats och finns nu tillgänglig här på svanen.se. De största förändringarna rör framför allt tvätteriets energianvändning.