Ansök om Svanen

Vill du marknadsföra ditt företag som ett gott val för miljön? Då ska du ansöka om Svanen. Ett Svanenmärkt tvätteri har tagit ett stort steg för att minska sin miljöpåverkan. Det kontrollerar Svanen – och det är enkelt ätt förmedla till era kunder!

För att bli Svanenmärkt krävs att tvätterier lever upp till hårda krav som bland annat rör energi- och vattenförbrukning samt kemikalieanvändning.

Så här går er ansökan till:
1. Kontakta Svanens handläggare för textilservice/tvätterier.  Handläggaren berättar om hur ansökningsprocessen går till och vilka krav ni måste uppfylla samt vilken dokumentation som krävs. Vi lägger upp en gemensam tidsplan. Ni måste också skicka in en formell ansökan om Svanenlicens. Ladda ner den här.

2. Ni sätter igång arbetet med att se till att Svanens krav uppfylls. För att underlätta arbetet med att ansöka har vi tagit fram ett beräkningsark samt ett dokument som visar exempel på hur en ansökan kan se ut.

3. Handläggaren går igenom ansökan för att säkerställa att ni uppfyller kraven samt gör ett kontrollbesök på plats. När handläggaren bedömer att ni är klara går en kontrollchef igenom ansökan och beviljar (förhoppningsvis!) licensen.

4. Har ert företag blivit godkänt finns nu alla möjligheter att använda Svanen i er marknadsföring. 

Läs Svanens kriterier för tvätterier / textilservice

Ladda hem beräkningsfilen