Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tillsvidare

Ansökningsavgift:

Typ av avgiftBelopp
Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 30 000 SEK exkl. moms 
Omprövningsavgift 15 000 SEK exkl. moms
Årlig nordisk licensavgift

För tryckerier beräknas årsavgiften utifrån den årliga pappersförbrukningen. Årsavgiften är kopplad till hur många ton papper som används på tryckeriet. Grundavgiften är 14 kronor per ton. När 2000 ton har använts sänks avgiften till 5 kronor per ton.

Koncerner eller företag med fler än ett tryckeri i samma land får slå ihop samtliga tryckeriers pappersförbrukning för att undvika att betala fler än en maxavgift. Avgiften kan dock aldrig bli lägre än en minimiavgift (20 000 kronor) per licens.

Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
Maxavgift för licensen 150 000 SEK per år exkl. moms
Avgift för utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl.moms
Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.
Avgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 15 000 SEK exkl. moms per besök
Kontrollbesök utanför Europa 25 000 SEK exkl. moms per besök

Avgifter, giltiga fr.o.m. 2018-01-01, gäller till 2018-12-31

Ansökningsavgift:

Typ av avgiftBelopp
Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 28 000 SEK exkl. moms 
Omprövningsavgift 14 000 SEK exkl. moms
Årlig nordisk licensavgift

För tryckerier beräknas årsavgiften utifrån den årliga pappersförbrukningen. Årsavgiften är kopplad till hur många ton papper som används på tryckeriet. Grundavgiften är 14 kronor per ton. När 2000 ton har använts sänks avgiften till 5 kronor per ton.

Koncerner eller företag med fler än ett tryckeri i samma land får slå ihop samtliga tryckeriers pappersförbrukning för att undvika att betala fler än en maxavgift. Avgiften kan dock aldrig bli lägre än en minimiavgift (17 000 kronor) per licens.

Minimiavgift för licensen 17 000 SEK per år exkl. moms
Maxavgift för licensen 150 000 SEK per år exkl. moms
Avgift för utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl.moms
Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.
Avgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök