Varför Svanen?

Svanen är Nordens officiella miljömärke och vi är det mest kända miljömärket på marknaden. Vi ser på hela tryckeriets verksamhet; inte bara de enskilda trycksakerna. På så sätt kan Svanen i högre grad bidra till bättre arbetsmiljö, lägre utsläpp och mindre påverkan på klimatet.

Du kan också se våra krav som en bra vägledning för internt miljöarbete då vi har analyserat var den största miljöpåverkan finns i tryckprocessen. Dessutom ger miljöåtgärder många gånger lägre kostnader för avfall och papper, till exempel mindre makulatur.

Är det tryckeriet eller trycksaken som märks?
Sedan 2005 omfattar Svanenmärkningen hela tryckeriet – allt från val av papper till att det finns bra rutiner för miljöarbetet. Men självklart ska det också synas på trycksaken att den är producerad enligt Svanens krav. Därför uppmanar vi alla tryckerier att även märka själva trycksaken. Det som krävs då är att ni använder ett papper som är godkänt av oss. Vi har listor på dessa papper som du lätt får tillgång till via webben.

Hur bidrar ett Svanenmärkt tryckeri till bättre miljö?
Svanenmärket på en trycksak visar att hela produktionen är miljögranskad - från papper till repro, tryck och efterbehandling. Det innebär kortfattat att:

 • Papperet i trycksaken måste uppfylla Svanens krav:
  - Ingen träråvara från skogar med höga biologiska eller sociala skyddsvärden
  - Minst 30 procent av råvaran måste komma från certifierat hållbart skogsbruk (som till exempel FSC)
  - Eller så ska råvaran bestå av returpapper till mer än 75 procent
  Låg energiförbrukning, rening av utsläpp, miljökrav på kemikalier samt avfallshantering i pappers- och massafabrikerna
 • Trycksaken är återvinningsbar
 • Tryckfärg, lim, lack, laminat och toner är miljöanpassade
 • Tryckeriet använder bara ett minimum av lösnings- och rengöringsmedel
 • Utsläppen från fotosätteri, plåtframkallning och tryckning är starkt begränsade
 • Allt avfall och utsläpp tas om hand eller återvinns