Jag vill Svanenmärka mitt tryckeri

Är du intresserad av att ansöka om Svanenmärkning kontaktar du en handläggare för tryckerier på Svanen. Då får du tillträde till vårt ansökningsverktyg My Swan Account under ett par veckor samt se vilka kemikalier och papper vi godkänner. När du bestämt dig för att gå vidare skickar du en ansökningsblankett till oss.

Hur lämnar jag in uppgifter till Svanen?
När vi har din ansökan kan du åter logga in till vårt ansökningsverktyg och på ett bekvämt sätt lämna alla uppgifter vi behöver via en säker webbuppkoppling. När du är klar meddelar du din handläggare på Svanen eller Ingela Hellström, koordinator för tryckerier.

Hämta ansökningsblankett här.

Hur går kontrollen till?
När vi har fått in alla dina uppgifter, intyg och recept från underleverantörer, går vi igenom dokumentationen. Det kan ta allt från ett par dagar till några veckor beroende på hur bra underlag vi fått och övrig arbetsbelastning. Din handläggare besöker också ditt tryckeri för ett kontrollbesök på plats. Därefter går handläggaren igenom alla uppgifter med en kontrollchef och om allt är i sin ordning blir licensansökan godkänd.

Hur får jag använda Svanenloggan?
När licensen är klar, får du använda Svanenloggan så mycket du vill i din marknadsföring. Vi vill också gärna att alla de trycksaker som produceras Svanenmärks. Berätta för dina kunder att de kan visa sitt miljöval genom att Svanenmärka trycksaken.

Hur kan märkningen se ut på en trycksak?
Tydlig signal eller diskret symbol. Svanenmärket på trycksaken kan utformas stort och tydligt eller mer anspråkslöst i tryckorten. Här nedan ser du två exempel:

Klicka här för att få mer information om hur märket får användas.