Efterkontroller

Svanen gör efterkontroller för att följa upp att våra kriterier följs. Men en annan viktig anledning till våra besök är att träffa er och diskutera marknadsföringsidéer och lyssna på era förslag och synpunkter om våra kriterier och vårt samarbete.

Våra miljöhandläggare tar kontakt med er i god tid för att boka ett besök.