Ni har koll på miljöarbetet

Ert tryckeri har uppfyllt Svanens stränga krav och har fått en Svanenlicens. Ni talar väl om det för era kunder? När allt fler företag och konsumenter efterfrågar miljömärkta trycksaker har ni som Svanenmärkt företag en marknadsfördel. Se till att utnyttja den.     

I en nordisk varumärkesundersökning (januari 2013) kände 91 procent av den nordiska befolkningen igen vårt varumärke som ett miljömärke med hög trovärdighet.

Svanen ser på hela tryckeriets verksamhet, inte bara de enskilda trycksakerna. På så sätt kan Svanen i högre grad bidra till bättre arbetsmiljö, lägre utsläpp och mindre påverkan på klimatet. Ni kan också se våra krav som en bra vägledning för internt miljöarbete då vi har analyserat var den största miljöpåverkan finns i tryckprocessen. Dessutom ger miljöåtgärder många gånger lägre kostnader för avfall och papper, till exempel mindre makulatur.