Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi brukar få gällande Svanenmärkta tryckerier och Svanenmärkt papper.

 • Vad står Svanen för?
  Syftet med Svanen är att bidra till arbetet för en hållbar konsumtion. Vår vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har minst lika goda förutsättningar att tillgodose sina behov som vi har idag.
 • Har Svanen ett helhetsperspektiv?
  Ja – Svanens utgångspunkt är att göra en helhetsbedömning av miljöpåverkan från vår konsumtion. Därför bedöms en tjänst eller produkt utifrån hela sin livscykel, från råvara till avfall. Det skiljer Svanen från många andra märkningar.
 • Varför ska jag välja ett Svanenmärkt tryckeri?
  Genom att välja ett Svanenmärkt tryckeri har du valt ett företag som minimerar sin miljöpåverkan. Svanen har bidragit till att tryckerierna minskat och ändrat användningen av kemikalier, vilket även ger säkrare arbetsmiljö. Kraven på papper har också skärpts tre gånger, vilket ger mindre utsläpp i den känsliga Östersjön.
 • Vilka krav ställs på tryckeriet?
  Det viktigaste kravet är att tryckeriet byter ut miljö- och hälsofarliga kemikalier mot mindre skadliga. Detta gör också att arbetsmiljön blir bättre på tryckeriet. Tryckeriet ska ha en låg energianvändning. Det är också viktigt att det finns bra rutiner för miljöarbetet. Till exempel ska utsläpp från fotosätteri, plåtframkallning och tryckning starkt begränsas. Allt avfall och utsläpp ska tas om hand eller återvinnas. En Svanenmärkt trycksak ska också vara återvinningsbar. Tryckfärg, lim, lack, laminat och toner ska vara miljöanpassade.
 • Hur arbetar Svanen och tryckerierna för en hållbar framtid?
  Kraven för att bli Svanenmärkt skärps kontinuerligt. Då måste alla tryckerier pröva om på nytt och bevisa att de klarar de nya, skärpta kraven. På så vis blir företagen stegvis bättre och bättre ur miljösynpunkt. Tillsammans med tryckerierna driver Svanen på utvecklingen. Hela denna ”miljörutt” påverkar du ganska enkelt. Allt du behöver göra är att aktivt välja Svanen.
 • Vilka krav ställer Svanen på en trycksak?
  För att en trycksak ska kunna Svanenmärkas måste hårda krav uppfyllas; från skogsbruk genom hela produktionskedjan till tryckeri och avfallshantering. En trycksak från ett Svanenmärkt tryckeri tillhör en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden.
 • Hur visar jag att jag valt Svanenmärkt på trycksaken/Varför ska jag be tryckeriet att också Svanenmärka själva trycksaken?
  Eftersom du har gjort ett aktivt miljöval ska du självklart visa det för alla som ska läsa din trycksak. Be därför tryckeriet att sätta Svanenmärket på din trycksak. Svanenmärket visar att ditt företag tar ansvar för miljön och vår framtid. Svanen berättar för omvärlden att du inte bara bryr dig om innehållet i din trycksak, utan även på vilket sätt den är framställd.
 • Hur kan märkningen se ut på en trycksak?
  Tydlig signal eller diskret symbol. Svanenmärket på din trycksak kan utformas stort och tydligt eller mer anspråkslöst i tryckorten. Tala med din reklambyrå eller ditt tryckeri så hjälper de dig att sätta Svanenmärket på plats.
 • I vilka färger kan Svanenloggan tryckas?
  Svanenmärket ska vara grönt och vitt. Den gröna färgen som ingår i Svanenloggan är PMS: 347 C, CMYK: 100 % cyan, 90 % gul, RGB: R0 G154 B68. Märket kan också vara svart och vitt (högst 50 % raster). Vid undantagsfall kan annan färg få användas. Då krävs ett godkännande från Svanen. Märket får tryvckas svart eller grönt på ett ljust, ofärgat eller oblekt papper så att själva Svanen har underlagets färg.
 • Vilka undertexter kan Svanenloggan ha?
  Undertexten till Svanenloggan kan anpassas efter den produkt som märkts. Exempel på texter kan vara: Tryckeri, Trycksak, Bok.
 • Får Svanens logga användas på en trycksak om endast en del av processen är Svanenmärkt, till exempel pappret?
  Nej, Svanenloggan får endast användas om hela trycksaken är Svanenmärkt. Alltså då ett Svanenmärkt tryckeri har producerat den på ett Svanengodkänt papper. Om pappret är Svanenmärkt kan detta skrivas i texten.  Man ska vara noga med att kontrollera att pappret verkligen är Svanenmärkt. Texten ”Miljövänligt producerat” avråder vi starkt ifrån eftersom det inte finns något som är miljövänligt producerat. Produktionen kan dock ha en lägre miljöbelastning än normalfallet och det är de trycksakerna som kan bli Svanenmärkta.
 • Vilka krav ställer Svanen på papperet?
  Pappret står för den största miljöpåverkan från en trycksak. Därför får träråvaran inte komma från skogar med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. Minst 30 procent måste dessutom komma från certifierat hållbart skogsbruk (till exempel FSC). Eller så ska råvaran består av returpapper till mer än 75 procent. För massa- och pappersfabriker ställs krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, kemikalier samt avfall.
 • Varför finns det så många märken i den grafiska branschen?
  En anledning till att det finns så många olika märken, kommer nog ur ett genuint miljöengagemang. Olika branscher och organisationer vill dra sitt strå till stacken för en bättre miljö och skapar sina egna system. Men de flesta märken tar bara upp just ”sin” del i kedjan istället för helheten. Just helheten är Svanens främsta styrka.