Tryckerier som tar miljöansvar – hela vägen

De Svanenmärkta tryckerierna bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på sitt miljöarbete. Ett Svanenmärkt tryckeri har uppfyllt Svanens krav och är ett företag som minimerar sin miljöpåverkan.

Svanen förstår vilka utmaningar som tryckerier har. Redan för 15 år sedan tog Svanen fram de första kriterierna för att Svanenmärka tryckerier.

Den grafiska branschen och miljömärkningen Svanen har gjort flera avgörande framsteg tillsammans. Samarbetet har lett till att användningen av flera skadliga ämnen har minskat, bland annat aromatiska föreningar som misstänks vara cancerframkallande och orsaka förändringar i arvsmassan.

De närmaste stora utmaningarna är inom energi och transporter. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att hämta. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att driva utvecklingen vidare mot ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

Hitta ditt närmaste Svanenmärkta tryckeri

Läs kraven för Svanenmärkta tryckerier

Ta gärna kontakt med oss om du du har frågor eller vill ansöka:

Christer Andersson

T: 0769 - 417 772
E: christer.andersson
@svanen.se

 

Anders Jacobsson

T: 08 - 55 55 24 46
E: anders.jacobsson
@svanen.se

 

Om du redan arbetar med en ansökan, klicka här för att logga in.


EU Ecolabelmärkta tryckerier Nu är det möjligt att märka trycksaker med EU:s officiella miljömärke, EU Ecolabel.

Läs mer här