Redan Svanenmärkt

Vi på Svanen vill att ni ska bli så framgångsrika som möjligt. Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Därför uppmanar vi er att visa upp ert goda miljöarbete och profilera ert varumärke tillsammans med Svanenloggan. Vi har tagit fram material som gör det enkelt för er att visa att ni är Svanenmärkta.

Starka varumärken skapas genom konsekvens och tydlighet. De har ett attraktivt erbjudande och de håller vad de lovar. Vår affärsidé är att erbjuda företag att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda "miljö" som konkurrensmedel. Vi är övertygade om att sprängkraften i Svanen kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle. 98 procent av svenskarna känner igen Svanen. (YouGov 2011).

För oss är det viktigt att ni får ut största möjliga effekt av er Svanenlicens. Vi vet att Svanenloggan kan vara en stor hjälp för att förstärka era egna varumärken. Och med den allt större uppmärksamheten kring miljö- och klimatfrågor ökar värdet av Svanenmärkta produkter och tjänster

  • "Visa vad du gör" är en aktuell trycksak som visar exempel på hur ni kan använda er av Svanen i er egen marknadsföring. 

När får ni börja använda er Svanenlogga?

Så fort ni har fått er Svanenlicens får ni börja använda Svanenloggan i er marknadsföring.

Var får ni använda loggan?

Svanenmärket får synas i alla sammanhang där ni marknadsför er Svanenmärkta tjänst. Det kan vara i tidningsannonser, på hemsidor, i DR, i kundtidningar, broschyrer, på arbetskläder, affischer, illustrationer i PowerPoint presentationer och tv-annonser.

Om ni har ett förslag på marknadsföring av er Svanenlicens och vill ha feedback eller stöd från Miljömärkning Sverige kontakta info@svanen.se.

Marknadsaktivitet

För att marknadsföra Svanenmärkta företag arbetar Svanen på olika sätt. Vi medverkar exempelvis på branschmässor, seminarier och olika events. Svanen deltar också gärna i gemensamma kampanjer med Svanenmärkta städföretag. Om ni vill göra en marknadsaktivitet med oss, var god och kontakta er handläggare eller skicka oss ett mejl på info@svanen.se.