Kontrollbesök

Miljömärkningsorganisationen genomför kontroller i enlighet med "Regler för nordisk miljömärkning av produkter". Det innebär att ansökningsmaterialet kontrolleras med avseende på dokumentationsanvisningarna för varje krav.

Det genomförs även kontrollbesök hos städtjänsten samt några kunder/städobjekt, där ansökningsdokumentationen jämförs med observerade förhållanden.

Vid kontrollbesök kan det i allmänhet handla om att kontrollera följande:

  • Dokumentation som redovisats i ansökan
  • Rutiner och instruktioner hos utövaren för att säkra att miljömärkningskraven efterlevs
  • Att kemikalierna på enskilda arbetsplatser överensstämmer med dem som angivits i ansökan
  • Vid besök på enskilda arbetsplatser kontrolleras att det finns kemikalieupp­gifter, doseringsanordningar och arbetsbeskrivningar