Avgifter

Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare.

Typ av avgiftBelopp
Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök 30 000 SEK exkl. moms 
Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK inkl. moms per besök
Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
- Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
- Mellan 4 och 8 timmar: 7500 SEK exkl. moms
- Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.
Omprövningsavgift 15 000 SEK exkl. moms
Årlig licensavgift i Sverige 0,15% av omsättningen upp till 100 000 kronor vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

0,05% på det belopp som överstiger 67 miljoner.
Minimiavgift i Sverige 20 000 SEK exkl. moms per år
Maxavgift i Sverige 630 000 SEK exkl. moms per år

Ansök om en Svanenlicens inom den här produktgruppen

 

Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

Typ av avgiftBelopp
Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök 28 000 SEK exkl. moms 
Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK inkl. moms per besök
Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
- Mindre än 4 timmar: 2 500 SEK exkl. moms
- Mellan 4 och 8 timmar: 5 000 SEK exkl. moms
- Mer än 8 timmar: 10 000 SEK exkl. moms.
Omprövningsavgift 14 000 SEK exkl. moms
Årlig licensavgift i Sverige 0,15% av omsättningen upp till 100 000 kronor vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

0,05% på det belopp som överstiger 67 miljoner.
Minimiavgift i Sverige 20 000 SEK exkl. moms per år
Maxavgift i Sverige 630 000 SEK exkl. moms per år

Ansök om en Svanenlicens inom den här produktgruppen