Ansökningsprocessen

För att få använda Svanen i marknadsföringen av en tjänst måste ni uppfylla ett antal krav samt ha en giltig licens hos Miljömärkning Sverige AB. En ansökan som visar att tjänsten uppfyller kraven för Svanenmärkning skickas till Miljömärkning Sverige AB som kontrollerar ansökan. Det är den som söker om en Svanenlicens som ansvarar för att inhämta, fylla i formulär och ladda upp dokumentationen i mappsystemet för att visa att kraven för Svanenmärkningen uppfylls.

Hur lång tid tar det att få licensen?

Tänk på att vara ute i mycket god tid med er ansökan, gärna minst 6 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas längre framförhållning och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

Så här lätt ansöker du om en Svanenlicens:

 1. Läs noggrant igenom Kriterierna och vårt Regelverk
 2. Börja samla in de dokument som krävs
 3. Se till att alla krav uppfylls i Kriterierna
 4. Skicka in Ansökningsblanketten
 5. Ladda ner och packa upp Ansökningspaketet
 6. Fyll i Beräkningsarket och lägg in alla dokumenten i Ansökningspaketet 
 7. När det är klart skicka Ansökningspaketet elektroniskt till ansvarig handläggare på Miljömärkning Sverige
 8. Materialet granskas av ansvarig handläggare på Miljömärkning Sverige
 9. Kontrollbesök genomförs. Se till att meddela er handläggare på Miljömärkning Sverige i god tid så att tid kan planeras in för att kontrollera ansökan samt boka kontrollbesök.
 10. Din ansökan granskas av ytterligare en medarbetare på Miljömärking Sverige. Om allt är i sin ordning får du din Svanenlicens med eget licensnummer. (Licensnumret gör det möjligt att identifiera produkten och är en garanti för att ni har en licens från Svanen).
 11. Ni har sedan rätt att använda Svanen i er marknadsföring av tjänsten så länge licensen är giltig.
 12. Ni är därefter ansvarig att säkerställa att ni fortsättningsvis lever upp till kraven och Miljömärkning Sverige gör regelbundna uppföljningar.

 

Kriterierna, Ansökningsblankett och Ansökningspaketet (med tillhörande Beräkningsark) finner du här 

Regelverket finner du här 

Stöttning av handläggare

Ansvarig handläggare kommer, i mån av tid, att under hela ansökningsprocessen besvara alla frågor ni har och hjälpa till och stötta så gott det går. Så kontakta Miljömärkning Sverige om ni har funderingar på att ansöka om Svanenlicens.