Ansök om Svanen

För att få använda Svanen på din tjänst måste den uppfylla miljömärkningens krav. Att Svanenmärka en städtjänst är att ta ett helhetsgrepp på miljöarbetet. För att bli Svanenmärkt krävs att man lever upp till krav som både rör de produkter som brukas samt driften av städtjänsten.

När vi tar fram kriterier för en produktgrupp utgår vi från ett livscykelperspektiv. På så sätt ställer vi krav där de gör störst effekt för miljön. Med jämna mellanrum skärper Svanen kraven. För att visa att din vara eller tjänst klarar de nya kraven måste du då ansöka om en ny licens.

Miljömärkning Sverige är ett icke vinstdrivande företag. Men miljömärkning kräver resurser för granskning av ansökningar, utveckling av kriterier och marknadsföring av Svanenmärket. Därför finns det avgifter för att märka produkter med Svanen. Läs mer om våra avgifter för att märka en produkt med Svanen.

Vad kan Svanenmärkas?

Företag som erbjuder vanlig städning och/eller fönsterputsning kan Svanenmärkas. Med vanlig städning avses sådant som krävs för att hålla ett visst utrymme inomhus rent. Tillsyn, uppsamling av avfall, storstädning, golvvård (inklusive polish- och vaxborttagning) och rengöring av invändigt glas (som glasväggar på kontor) ingår i dessa uppgifter. Med tillsyn menas när städpersonalen i ett första skede bara går igenom rummet och kontrollerar om det finns behov av städning och tömning av avfall. Vanlig städning benämns i detta dokument endast som städning.

Städningen kan omfatta, men är inte begränsad till, områden som arbetsplatser, toaletter, restauranger, hotell, skolor eller privata hem.

Med fönsterputsning menas rengöring av fasadfönster (invändigt och utvändigt).

Om företaget både erbjuder vanlig städning (inklusive golvvård) och fönsterputsning kan båda tjänsterna Svanenmärkas. Vanlig städning ska alltid ha licens, medan det är valfritt om man vill ha licens även för fönsterputsning. Fönsterputsning måste uppfylla alla obligatoriska krav märkta med ”(V)” (samtliga O-krav förutom O2, O9 och O13). Marknadsföring av Svanenmärkt fönsterputsning får endast göras om fönsterputsningen ingår i licensen.

Specialstädning ingår inte i produktgruppen. Nordisk Miljömärkning betraktar följande typer av städning som specialstädning: Desinficering, fläckborttagning på mattor, saneringsarbete (till exempel mögel och asbest), städning efter olyckor (som översvämning och brand), rengöring av ventilationskanaler, rengöring av industriella produktionslokaler (som renrum, produktionslokaler i livsmedels- och jordbruksindustrin), fasadtvätt och tvätt av byggnader samt operationssalar. Även områden som ingår i ett Svanenmärkt städningsuppdrag men som av hygieniska skäl kräver speciell renhållning räknas som specialstädning (till exempel köksutrymmen i en livsmedelsbutik), efter godkännande av Nordisk Miljömärkning.

Avgränsningen ger möjlighet att uppnå Svanmärkning för städning som vänder sig till privata konsumenter, företag och den offentliga sektorn.

En sökande kan inte bara Svanenmärka städningen hos vissa kunder eller ett visst städkoncept. Avdelningar med separat bokföring, t.ex. regionavdelningar, eller avdelningar eller divisoner kan däremot söka (förutsatt att det är olika ekonomiska resultatenheter). I sådana fall ska namn på den eller de resultatenheter som ansökan gäller anges på ansökningsblanketten.

En sökande kan även erbjuda specialstädning eller andra tjänster som inte omfattas av dessa kriterier, men det får då inte marknadsföras som en del av den Svanenmärkta städtjänsten. Endast det som ingår i licensen får marknadsföras som Svanenmärkt.