My Swan Account (MSA)

Till hjälp i ansökningsarbetet har vi utvecklat ett nytt ansökningsverktyg, My Swan Account (MSA), som nu är klart att börja användas. I verktyget fyller du i relevant information om din verksamhet och laddar upp dokumentation. MSA guidar dig genom kraven och vi hoppas att ansökningsverktyget underlättar för alla parter.

Det är i MSA som ni sköter allt som rör er Svanenlicens. Här arbetar ni med er ansökan, laddar upp dokumentation och håller alla era uppgifter uppdaterade.

Ni kommer att få inloggningsuppgifter till MSA av er handläggare på Svanen. Är du osäker på vem som har hand om er licens kan du i stället skicka ett mejl till info@svanen.se och begära att vi öppnar ett konto för er anläggning. Uppge då information om ert företag enligt nedan.

Om ni ansöker för första gången ska ni också skicka ett mejl till info@svanen.se, ange att ni ansöker för första gången och att ni önskar komma i kontakt med en handläggare.

Logga in i MSA

Så fort ditt företag är registerat kommer ni att få inloggningsuppgifter från er handläggare. För att kunna registrera företaget behöver vi följande uppgifter:

  • Företagets namn
  • Telefon (växel)
  • Land
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Telefon (direkt alt. mobiltelefon)

Ert konto i My Swan Account är giltigt i fyra veckor för att ni ska kunna testa er anläggning mot Svanens krav. Vill ni därefter gå vidare krävs det att ni skickar in en formell ansökan till er handläggare. I samband med detta kommer ni också att debiteras en ansökningsavgift eller en avgift för omprövning om ni redan har en giltig Svanen-licens.

Den information som ni anger i MSA hanteras konfidentiellt. Läs mer i användarvillkoren.

MSA för kemikalieleverantörer

Som en del av MSA har en ny databas för godkända kemikalier som används på Svanenmärkta hotell, restauranger och konferensanläggningar utvecklats. Kraven på kemikalier finns att läsa om i kriteriedokumentet. Genom att registrera era kemikalieprodukter blir de sökbara för Svanenmärkta anläggningar. Kontakta hrk@svanen.se om ni har några frågor.

Logga in i My Swan Account

My Swan Account My Swan Account My Swan Account