Svanens nya kriterier för hotell, restaurang och konferens

Svanens kriterier fokuserar på energi- och vattenförbrukning, minimering av avfall, miljömärkta inköp, ekologisk mat och vegetariska alternativ. Men samtliga krav har skärpts och innehåller också flera nyheter.

Nyheter i Svanens krav för hotell, restaurang & konferens i urval

  • Om en verksamhet innefattar både hotell och restaurang måste hela verksamheten Svanenmärkas.
  • Verksamheter i Baltikum kan ansöka om licens.
  • Alla verksamheter måste uppfylla ett gränsvärde på energi. I det nya verktyget finns även ett energiverktyg som hjälper er att göra energiberäkningar i förhållande till våra energikrav.
  • Andra nya krav är poäng för CO2-utsläpp och obligatoriska krav som begränsar användning av fossil olja i oljepannor inom verksamheten.
  • Det finns också gränsvärden för vattenförbrukning och mängden avfall, där minst ett av dessa två måste uppfyllas.
  • Gränsvärdet för kemikalier är borttaget och istället ställs det stränga krav på andelen miljömärkta kemikalier.
  • Krav på råvaror (fisk och skaldjur) som inte får serveras på en Svanenmärkt restaurang är skärpta.
  • Ökat fokus på servering av vegetariska alternativ med både obligatoriska krav och poängkrav
  • Krav på andel ekologisk mat och dryck som serveras är skärpt.

Kriterierna är giltiga till den 31 december 2018.

Läs de nya kraven för Hotell, restaurang och konferens

Ansök om en Svanen-licens

Kriterier Kriterier