Så här sparar energiverktyget 358 704 ton koldioxid

Energiverktyget är den stora nyheten i Svanens skärpta krav för dagligvarubutiker. Om 2 600 butiker inom de fyra stora butiksaktörerna i Sverige når Svanens energimål kan koldioxidutsläpp motsvarande vad cirka 120 000 bilar släpper ut minskas.

Verktyget har testats på ett antal butiker runt om i Norden. Ett slumpmässigt urval av det totala antalet testbutiker gjordes och efter att ytterligheter i form av butiker med extremt höga – eller låga värden tagits bort, återstod 19 butiker. Beräkningar på dessa kvarvarande 19 butiker visar att en svensk dagligvarubutik i medeltal kan spara 136 ton koldioxid per år.

För omkring 400 Svanenmärkta butiker innebär detta att totalt 54 308 ton koldioxid kan sparas. Vilket innebär ett årligt koldioxidutsläpp motsvarande 17 700 bensinbilar.

Skulle samtliga 2600 butiker inom de fyra stora butiksaktörerna, Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen också nå Svanens energimål skulle utsläpp kunna sparas motsvarande det 117 000 bilar varje år släpper ut.

Beräkningarna bygger på:

  • Varje använd kilowattimme el motsvarar 350 gram utsläppt CO2.
  • Varje använd kilowattimme fjärrvärme motsvarar 100 gram utsläppt CO2.
  • Varje liter använd bensin motsvarar 2 360 gram utsläppt CO2.
  • En bil som kör 1 500 mil per år använder 1 300 liter bensin.