Svanens avgifter för butiker

Nu är det möjligt för flera butiker i en kedja att samlas under en gemensam Svanenlicens, vilket kommer göra det väsentligt mycket billigare för en kedja att ansöka om en Svanenmärkning jämfört med tidigare.

Avgifter giltiga fr.o.m. 2017-01-01, giltiga tills vidare

Ansökningsavgift:

Ansökningsavgift för de butiker inom samma kedja (d.v.s. juridisk person) som ansöker om Svanenlicens 28 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.


Omprövningsavgift för de butiker inom samma kedja som ingår i licensen (d.v.s. när licensen ska förnyas i samband med att Svanens kriterier har reviderats och ersatts av nya)
28 000 SEK exkl. moms, dock minst 2 500 + moms per butik.

Årlig licensavgift:

Årlig licensavgift Licensavgiften beror på hur många butiker inom en kedja (d.v.s. juridisk person) som är knutna till licensen. Ju fler butiker, desto lägre blir avgiften per butik:

1–10 butiker: 20 000 SEK + moms per butik inom intervallet
11–50 butiker: 10 000 SEK + moms per butik inom intervallet
51–200 butiker: 5 000 SEK + moms per butik inom intervallet
201– ∞ butiker: 2 500 SEK + moms per butik

Exempel: En licens med 15 butiker betalar 10 x 20 000 + 5 x 10 000 = 250 000 SEK + moms

Avgift för utvidgning/ändring av licens:

Utvidgning/ändring av befintlig licens (d.v.s. när nya butiker läggs till en befintlig licens eller när något  väsentligt ändras i licensen, till exempel då en butik bygger ut eller byter ut kylar och frysar)
Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk. Om ändringen gäller tillägg av nya butiker debiteras dock alltid minst 2 500 SEK + moms per butik:
- Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
- Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
- Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

Exempel: Två butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 14 arbetstimmar i anspråk: 14 000 SEK + moms.

30 butiker läggs till butikskedjans befintliga Svanenlicens, vilket totalt tar 30 arbetstimmar i anspråk: 75 000 SEK + moms (30 butiker x 2 500 SEK)

Avgift för kontrollbesök:

Tilläggsavgift för extra kontrollbesök
5 000 SEK exkl. moms per besök