Ansök om Svanen

Att Svanenmärka en butik eller en butikskedja är att ta ett helhetsgrepp på miljöarbetet. För att bli Svanenmärkt krävs att man lever upp till krav som både rör butikens försäljning samt driften av butiken.

En Svanenmärkt butik uppfyller miljökrav inom en rad oika områden som sortiment, energi, avfall, etc.Så här går din ansökan till:

  1. Kontakta en av Svanens handläggare. Då kommer du få information om hur ansökan går till och vilka krav butiken måste uppfylla. Här är kontaktuppgifter till våra handläggare.
  2. Butiken sätter igång arbetet med att säkerställa att Svanenkraven uppfylls och även skicka in en ansökningsblankett inklusive vägledning. Ladda ner vägledningen här. I vägledningen hittar ni en länk till ansökningsblanketten. För att underlätta ansökan har vi tagit fram en digital ansökningsguide, klicka här så kommer du till guiden. Inloggningsuppgifter får du från din handläggare.
  3. När ansökan börjar bli komplett kommer handläggaren till butiken för att göra ett så kallat kontrollbesök. Då kontollerar vi att insänd dokumentation överensstämmer med verkligheten.
  4. När  hela ansökan är komplett och både handläggare och intern extra kontroll har godkänt ansökan kan licens beviljas.
  5. Har din butik blivit godkänd finns nu alla möjligheter att marknadsföra butiken med Svanen.

Här finner ni Svanens kriterier för Dagligvarubutiker och en lista över alla Svanenmärkta butiker i Sverige.