Sortera mera

Att sortera butikens avfall i flera olika avfallsfraktioner är ett naturligt sätt att minska mängden osorterat avfall. Alla butiker har kommit olika långt. Här följer några tips på hur ni kan utveckla sorteringen i er butik .

 • 1. Sortera ut organiskt oförpackat matavfall
  Att sortera ut matavfall är ett mycket effektivt sätt att minska mängden osorterat avfall.Om butiken inte sorterar organiskt material idag kan det vara en bra ide att börja med de stora enkla fraktionerna som oftast är bake-off-bröd, frukt och grönt. Utveckla sedan med fler varugrupper efter butikens förutsättningar.
 • 2. Sortera ut organiskt förpackat matavfall
  Om butiken har bra rutiner för att sortera ut oförpackad mat, är nästa naturliga steg att även sortera ut det förpackade matavfallet.
 • 3. Kontorspapper är inte wellpapp
  Butiken sorterar säkert wellpapp idag vilket ofta blir väldigt mycket. Men det blir även väldigt mycket papper inne på butikens kontor. Detta papper ska inte sorteras som wellpapp utan som "Kontorspapper". Kontakta er lokala avfallsentreprenör och be dem om ett kärl för papper till ert kontor.
 • 4. Flera avfallsfraktioner
  Exakt vilken typ av avfallsfraktion som passar kan variera. Kontakta er avfallsentreprenör och se vad de föreslår för just er butik.
 • 5. Sortera mjukplast
  De allra flesta butiker sorterar ut klar mjukplast som används för att täcka över lastpallar eller plattor med varor. Om er butik inte gör det så är det hög tid att börja. Oftast finns en möjlig lösning via varuleverantören som är värd att undersöka.
 • 6. Sortera i personalrummet
  I själva butiksverksamheten sorterar ni säkert bra, men hur duktiga är ni på att sortera i personalrummet? Säkerställ att ni har en enkel och smidig sortering även i personalrummet.
 • 7. Är emballage avfall?
  Nej, oftast går det att återvinna eller återanvända emballaget som varorna levereras med. Träpallar, stora som små är det nästan alltid någon av era leverantörer som är intresserade av. Så fråga gärna!
 • Försök att förmå leverantören av emballaget att ta tillbaka det så behöver ni inte sortera det i butiken.
 • 9. Skylta tydligt
  Om det är tydligt hur och vad som ska sorteras minskar risken att man gör fel. Helst ska det inte gå att missförstå. Det är tillräckligt bra när sommarpersonalen förstår utan att ni behöver förklara. Bäst brukar skyltar vid sorteringsplatsen med både text och bild fungera.
 • 10. Ta fram enkla och fungerande rutiner 
  Se om rutinerna fungerar genom att titta ner i komprimatorn eller kärlet där butiken slänger det osorterade avfallet. Finns det något där som era rutiner säger ska sorteras? Om något är felsorterat, försök att förstå varför det blev fel innan ni tjatar ytterligare en gång på personalen. Är rutinen fel? Är det svårt att sortera rätt? Finns det inte tid att sortera rätt? Har personalen inte förstått varför något ska sorteras osv… Kanske kan det vara så enkelt som att byta plats på det som ska sorteras. Ett klassiskt upplägg är att sorteringsplatsen för det osorterade avfallet ska vara längst bort.
 • 11. Hur mycket avfall blir det?
  Butiken följer säkert upp många olika parametrar av verksamheten, men har ni koll på hur bra eller dåligt ni sorterar. Kontakta de som hämtar ditt avfall och fråga om du kan få löpande information om mängden osorterat avfall som uppstår. Genom att följa utvecklingen kan ni tidigt korrigera om avfallsmängderna ökar. Eller varför inte – applådera de anställda när de sorterat bättre.
 • 12. Motivera till bra sortering
  Kontakta avfallshämtarna och be om en informationsträff angående sorteringen. Om personalen i butiken vet och förstår vad som händer med det som sorteras så ökar också viljan att sortera rätt.
 • 13. Förhindra att avfallet uppstår
  Se till att inte behöva slänga mat. Genom ha bra rutiner för inköp minskar risken att behöva slänga mat, vilket är dyrt. Det finns inte något standardtips för hur man kan minska mängden inkuranser, men att ständigt jobba med frågan och att jämföra med liknande butiker är en bra början. Sälj ut varan till ett bra pris. Använd maten i personalmatsalen eller i butikens restaurang, tydliggör rutiner för hur frukt och grönsaker ska ”putsas” så att inte hela varan behöver kasseras.
 • 14. Kan leveranssättet påverka ditt avfall?
  Styr så många leveranser till gråbackar som möjligt. Det minskar mängden.
 • 15. Är containern, komprimatorn eller kärl fullt när det töms?
  Klart ni inte vill stå på fredag eftermiddag med en överfull container! Samtidigt som ni inte vill betala tusentals kronor extra varje år för att sopbilen kommer och tömmer något som är halvtomt. Se över tömningsrutinerna tillsammans med de som hämtar avfallet – Det går säkert att hitta en optimal lösning som blir mer ekonomisk.
 • 16. Kan inte någon annan ta hand om avfallet?
  Om er leverantör har bra service så ställ krav på att de tar med sig de varor som inte sålts.
 • 17. Vad kostar det?
  Det kostar mycket att bli av med butikens avfall. I många fall för mycket. Varför inte göra en upphandling av valda delar av butikens sortering emellanåt? Kom ihåg att ni ofta får vad ni betalar för. Ett lågt pris för en total avfallslösning kanske inte innebär det bästa för miljön.