Avgifter för Tvätterier/ textilservice

Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

Ansökningsavgift:

Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms 
Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms

Årlig licensavgift:

Årlig licensavgift 0,15 % av omsättningen upp till 100 000 SEK vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

0,05 % på det belopp som överstiger 67 miljoner.
Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

Avgift för utvidgning/ändring av licens:

Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
- Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
- Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
- Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

Avgift för kontrollbesök:

Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök

Avgifter, giltiga fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

Ansökningsavgift:

Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  28 000 SEK exkl. moms 
Omprövningsavgift  14 000 SEK exkl. moms

Årlig licensavgift:

Årlig licensavgift 0,15 % av omsättningen upp till 100 000 SEK vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

0,05 % på det belopp som överstiger 67 miljoner.
Minimiavgift för licensen 17 000 SEK per år exkl. moms
Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

Avgift för utvidgning/ändring av licens:

Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
- Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
- Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
- Mer än 8 timmar: 10 000 SEK exkl. moms.

Avgift för kontrollbesök:

Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök