Ansök om EU-Blomman

För att få använda EU Ecolabel på en produkt måste den uppfylla ett antal krav samt ha en giltig licens hos Miljömärkning Sverige AB. En ansökan som visar att produkten uppfyller kraven för EU Ecolabel skickas till Miljömärkning Sverige AB som kontrollerar ansökan. När ansökan godkänns erhåller ni en licens för EU Ecolabel. Ni har sedan rätt att använda EU Ecolabel i er marknadsföring av produkten så länge licensen är giltig.

Innan du kan komma igång med din ansökan om EU-blomman måste du kontrollera att det finns kriterier för din produkt:

Se en förteckning över EU-Blommans produktgrupper och kriterier

Kom igång med din ansökan

För smidigast möjliga ansökningsprocess har vi tagit fram en vägledning för din ansökan. Följ guiden steg för steg för att så snart som möjligt kunna sätta EU-Blomman på din produkt.

Vägledning för ansökan om EU-Blomman

Ansökan

Observera att också vägledningen/guiden ska fyllas i och bifogas för att en ansökan ska vara komplett.

Ansökan giltig i ett år

I samband med att en ansökan om miljömärkning med EU-Blomman inkommer debiterar vi en ansökningsavgift, för närvarande 2 000 EUR, exkl. moms. Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Avgifter

Miljömärkning Sverige är ett icke vinstdrivande företag. Men miljömärkning kräver resurser för granskning av ansökningar, utveckling av kriterier och marknadsföring av Svanenmärket. Därför finns det avgifter för att märka produkter med EU-Blomman. I samband med att ni ansöker om en licens tar vi ut en ansökningsavgift och sedan när licensen är beviljad tillkommer en årsavgift baserad på den miljömärkta produktens omsättning.

Läs mer om EU-Blommans avgifter

Hur lång tid tar det att få licensen?

Tänk på att vara ute i mycket god tid med er ansökan, gärna minst 6 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter eller verksamheter. Har ni aldrig haft licens för EU-Blomman tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

EU-Blomman EU-Blomman EU-Blomman