MOSO Bamboo Forest flooring

MOSO® Bamboo Forest is the most authentic bamboo floor imaginable.

The hollow bamboo stem is flattened with a special process to create the top layer of a three layer solid bamboo floor board. The result is a very robust floor with the natural beauty and original look of the bamboo plant. The surface on the floor consists of the stony bark of the bamboo stem, which is so hard and wear resistant that no oil or lacquer finish is required. Bamboo Forest is mainly applied as flooring, but other applications like wall covering are possible.

Bamboo is one of the fastest growing, renewable resources in the world. It absorbs CO2 in large quantities. With its properties comparable to hardwood, MOSO® bamboo is the ideal alternative to less sustainable building materials. Official LCA studies (ISO 14040/44) executed by Delft University of Technology have confirmed that all solid MOSO® bamboo products are CO2 neutral or better over the full life cycle, from “cradle to grave”.

Trägolv

Licensnummer: 2029 0014
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 029 Golv
Kriteriegeneration: 6
Företag: MOSO International B.V.

" Golv med Svanenmärkning är slitstarka, lättskötta och bidrar till en sund inomhusmiljö. De miljömärkta golven är behandlade med ytbehandlingsmedel som varken är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga. Träråvara får inte komma från skogsmiljöer som har höga biologiska och sociala skyddsvärden. Svanen kontrollerar att energianvändningen vid tillverkningen av golven är effektiv. "