Miljömärkning Sverige jobbar för att driva utvecklingen framåt på miljöområdet. Vi vill att de produkter och tjänster som märks med Svanen och EU-Blomman ska ligga i framkant i utvecklingen och vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt.

Våra två miljömärkningar Våra två miljömärkningar